Privacy policy

Dit is de privacy policy van FremantleMedia Netherlands B.V., handelend onder de naam Blue Circle (hierna: “Blue Circle”).  Blue Circle verwerkt jouw (persoons)gegevens mede ten behoeve van andere vennootschappen binnen de FremantleMedia-groep en hieraan gelieerde ondernemingen (o.a. Fiction Valley B.V en No Pictures Please Productions B.V.). Deze privacy policy ziet op de wijze waarop Blue Circle jouw (persoons)gegevens in het kader van deze website, onze casting en publiekservice verwerkt en gebruikt. Blue Circle respecteert de privacy van gebruikers van deze website en zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Blue Circle verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijzen en voor de doeleinden zoals in deze Privacy Policy beschreven. Blue Circle is verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens en heeft deze verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangemeld onder registratienummer 1471735.

Persoonsgegevens
Wanneer je je wilt aanmelden voor onze informatieservice (nieuwsbrieven en mailings), wilt deelnemen aan een casting, wilt aanmelden als kandidaat voor een programma van Blue Circle of je als publiek hierbij aanwezig wilt zijn, dien je je eerst als gebruiker via onze website te registreren. Na registratie verzoeken wij je een nader profiel aan te maken, waarbij wij je in ieder geval vragen jouw naam en e-mailadres en een aantal aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken. Daarnaast kan je ervoor kiezen andere persoonlijke gegevens met ons te delen.

Informatieservice (nieuwsbrieven en mailings)
Je kunt je via onze website aanmelden voor onze informatieservice. Je ontvangt dan per email nieuwsbrieven en mailings over Blue Circle, haar zustermaatschappijen en onze programma’s. Wij versturen deze nieuwsbrieven en mailings om je op de hoogte te houden over onze programma’s, castings en activiteiten en deze verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Publiekservice en Casting
Wanneer je als publiek bij onze programma’s aanwezig wilt zijn, wilt deelnemen aan onze casting(s) of wanneer je je als kandidaat voor een van onze programma’s wilt aanmelden vragen wij je om een aantal aanvullende persoonsgegevens, zoals je NAW-gegevens (verplicht), geboortedatum (verplicht), geslacht (verplicht), nationaliteit (verplicht) en (mobiel) nummer (verplicht). Daarnaast vragen wij om een aantal (optionele) gegevens, zoals opleiding, beroep, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, redenen voor deelname/opgave, (account)gegevens van persoonlijke website(s) (zoals  Facebook of Twitter account), foto’s van jezelf, hoe je terecht bent gekomen op onze registratiepagina en/of overige relevante informatie die je zelf kwijt wilt. Voor een gedeelte ben je vrij om te kiezen welke van deze gegevens je wel en niet aan ons verstrekt.

Doeleinden verwerking
Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te houden en je te informeren over bijvoorbeeld onze programma’s, jouw (mogelijke) deelname hieraan, nieuwe castings of het bijwonen van onze programma’s. Wanneer je je voor een casting of als kandidaat voor een van onze programma’s hebt aangemeld,  gebruiken wij jouw gegevens om jouw aanmelding te verwerken, jouw gegevens tijdens het casting- of kandidatentraject inhoudelijk te beoordelen en je te informeren over de voortgang en uitkomsten hiervan. Verder gebruiken wij algemene gebruiksgegevens ter verbetering en optimalisatie van onze website, de inrichting en gebruikservaring hiervan. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal Blue Circle jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden
Blue Circle kan de door jou verstrekte persoonsgegevens ook met andere vennootschappen binnen de FremantleMedia-groep en de hieraan gelieerde ondernemingen delen (o.a. Fiction Valley B.V. en No Pictures Please Productions B.V). Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens voor dezelfde manier en voor dezelfde doeleinde gebruiken zoals in deze Privacy Policy vermeld. Blue Circle kan daarnaast jouw persoonsgegevens aan afnemers/klanten (bijv. (televisie)omroepen of distributeurs ingeval van aanmelding voor casting of deelname aan een programma) en dienstverleners (bijv. hosting- of serviceproviders) doorgeven, een en ander uitsluitend om de door Blue Circle aangeboden diensten mogelijk te maken. Deze derden zullen jouw persoonsgegevens uitsluitend voor dezelfde doeleinden zoals in deze Privacy Policy vermeld gebruiken en houden zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast kan Blue Circle (wettelijk) verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties. Zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zal Blue Circle jouw persoonsgegevens niet aan enige andere derden verstrekken. Blue Circle zal jouw persoonsgegevens niet aan derden buiten de EER doorgeven.

Cookies
Naast de door jou verstrekte persoonsgegevens, maakt Blue Circle via deze website gebruik van de webanalyse-service Google Analytics van Google Inc. (Google) ter verbetering en optimalisaties van onze website. Google maakt gebruik van cookies om ons te helpen bij en te rapporteren over bezoekgegevens en statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Blue Circle heeft de ‘anonymize-functie’ toegevoegd aan haar Google Analytics-configuratie, zodat geen volledige IP-adressen naar Google worden gezonden. Blue Circle heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten, deelt geen andere door jou verstrekte persoonsgegevens met Google en maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics. De door Google gegenereerde informatie (inclusief onvolledige IP-adressen) worden opgeslagen in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verstekken, indien Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken.  Google houdt zich de EU-US Privacy Shield-regeling en beschikt over een Privacy Shield-certificering.

Je kan het gebruik van cookies op onze website weigeren door de instellingen van jouw web browser aan te passen, zodat cookies bij een volgend bezoek aan onze website worden geweigerd of alleen na bevestiging worden geaccepteerd. Meer informatie hierover vind je in de instellingen of via de instructies (help-functie) van je eigen web browser.

Inzage, wijziging en bezwaar
Wanneer je jouw persoonsgegevens die Blue Circle verwerkt wilt inzien, wijzigen of verwijderen, kan je dit altijd doen door in te loggen via de castingpagina van onze website (via www.bluecircle.nl/casting). Via deze pagina kan je jouw profiel wijzigen of verwijderen en kan je je ook uitschrijven voor onze informatieservice (nieuwsbrieven en mailings). Wanneer je ervoor kiest om jouw profiel te verwijderen, worden jouw gegevens direct verwijderd en ontvang je geen nieuwsbrieven en mailings meer van ons.

Daarnaast heb je altijd het recht om jouw gegeven toestemming voor verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken of (in bepaalde gevallen) bezwaar tegen de verwerking hiervan te maken. Hiervoor kan je contact opnemen met Blue Circle via onderstaande contactgegevens (zie onder “contact”).

Bewaren
Blue Circle bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig voor de doeleinden en diensten waarvoor Blue Circle jouw gegevens heeft verzameld en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Jouw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze door Blue Circle beveiligd. Blue Circle beveiligt jouw persoonsgegevens tegen verlies en/of ongeautoriseerde toegang en wijziging door gebruik te maken van adequate IT-beveiligingsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving. Blue Circle heeft de verwerking van jouw persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links (andere websites)
Het kan zijn dat er op onze website links naar andere websites staan weergegeven. Blue Circle draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en het gebruik van jouw gegevens door deze partijen. Lees voor het gebruik van deze websites de betreffende privacy policies en voorwaarden van deze websites.

Wijzigingen Privacy Policy
Blue Circle heeft het recht deze Privacy Policy op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van de Privacy Policy zullen wij via onze website bekend maken. Wij raden je daarom aan om voor het meest actuele Privacy Policy regelmatig via onze website te bekijken, zodat je hiervan op de hoogte bent. Onderaan deze Privacy Policy staat de laatste datum van wijziging weergegeven.

Contact
Wanneer je meer informatie wilt over de wijze waarop Blue Circle persoonsgegevens verwerkt of als je vragen hebt naar aanleiding van deze Privacy Policy, kun je hiervoor altijd contact met ons opnemen via privacy@bluecircle.nl. of via

 

Blue Circle (FremantleMedia Netherlands B.V.)
Postadres: Postbus 398, 1115 ZH Amsterdam
Email: privacy@bluecircle.nl
Telefoon: 020 – 236 50 00
KvK: 32061887
Versie 2.0 januari 2017

De privacy policy tonen in een pdf-bestand? Klik dan hier.